Svjetski kongres Bjelorusa 2020

Od 31. oktobra do 01 novembra 2020. godine održan je Svjetski kongres Bjelorusa – sastanak Bjelorusa iz cijelog svijeta. Kongres je održan u formatu video konferencije, koja se sastojala od govora i moderiranih diskusija sa stručnjacima. Oni su izrazili svoje mišljenje o akutnim socijalnim, političkim, ekonomskim, kulturnim, humanitarnim i drugim problemima savremenog bjeloruskog društva.

Svjetski kongres Bjelorusa je svjetski događaj. Po prvi put na online platformi, bjeloruske dijaspore širom svijeta udružile su snage kako bi organizirale dijalog o budućnosti domovine. Kongres služi kao platforma za raspravu o tekućim pitanjima, razvijanje strategija za prevladavanje krize, obnavljanje komunikacije između Bjelorusa širom svijeta i uspostavljanje novih veza.

Jedno od mnogih aktuelnih pitanja Kongresa bilo je stvaranje narodnih ambasada – alternativa službenim ambasadama, koje su izgubile povjerenje i Bjelorusa i lokalnih vlada. Glavni zadatak narodnih ambasada je zaštititi interese demokratske Bjelorusije i Bjelorusa koji žive u inostranstvu.

Odluka o uspostavljanju narodnih ambasada i informativnih punktova uključena je u  Rezoluciju Kongresa.

Web stranica Svjetskog kongresa Bjelorusa

Video “Narodne ambasade u dijaspori” na Kongresu. – Dio 27