Bjelorusi u Crnoj Gori

E-mail: [email protected]

Grupa “Bjelorusi v Crnoj Gori” na Facebook-u

Facebook stranica Narodna ambasada Bjelorusije u Crnoj Gori

U Crnoj Gori ne postoji zvanična diplomatska misija Republike Belorusije, njene funkcije obavlja ambasada u Beogradu, Srbija.

Narodna ambasada Bjelorusije u Crnoj Gori stvorena je da bi zaštitila prava i interese bjeloruskih građana, kao i predstavljala demokratsku Bjelorusiju u inostranstvu u liku nacionalnog lidera S. Tihanovskoj i Narodne antikrizne uprave

Narodna ambasada Bjelorusa u Crnoj Gori pristalica je demokratskih reformi u svojoj domovini – u Bjelorusiji.

Zvanična pozicija Crne Gore o situaciji u Bjelorusiji

Treba napomenuti da Crna Gora nije priznala izbore u Bjelorusiji kao poštene, a Aleksandra Lukašenka kao legitimnog predsjednika. Takođe u novembru 2020 Crna Gora se pridružila sankcijama EU.

Bjelorusi u Crnoj Gori

Dijaspora stanovništva koje govore ruski postoji u Crnoj Gori već dugo, takodje  uključuje i Bjeloruse. Međutimi tek u decembru 2020 godine počinje se formirati nezavisna dijaspora Bjelorusa. U Augustu 2020 većina Bjelorusa, koji su stalno nastanjeni u Crnoj Gori, nisu mogli učestvovati na izborima u Bjelorusiji, jer u Crnoj Gori nisu bila organizovana biračka mjesta. Ali uprkos ovome, svi Bjelorusi pratili situaciju u svojoj domovini i nisu mogli ostati ravnodušni ni prema događajima tokom izbornih dana ni prema onima koji su slijedili.

Falsifikovanje, nasilje nad mirnima demonstrantima, represija i hapšenja – to je nešto što se ne bi trebalo dogoditi ne samo u Bjelorusiji, već ni u jednoj drugoj zemlji.

Mi, Bjelorusi Crne Gore, stvorili smo vlastitu Facebook stranicu s čvrstom odlukom da podržimo demonstrante u Bjelorusiji, kao i one koji su iz političkih razloga morali da odu u Crnu Goru.

Glavni ciljevi ujedinjenja Bjelorusa u Crnoj Gori su:

  • Komunikacija Bjelorusa u Crnoj Gori.
  • Pomoć novopridošlim Bjelorusima u Crnoj Gori, posebno, socijalizacija, pomoć u pronalaženju stana, posla itd.
  • Informiranje o situaciji u Bjelorusiji putem lokalnih medija, blogova, društvenih mreža.
  • Pozivamo na saradnju sve one koji nisu ravnodušni prema događajima u Bjelorusiji.