Narodna antikrizna uprava

Narodna antikrizna uprava je osnovano na inicijativu Pavela Latuška, člana Prezidijuma Koordinacijskog vijeća. Narodna antikrizna uprava je privremeno javno tijelo koje čuva i održava funkcije javne uprave u Bjelorusiji do demokratskih izbora nove vlade od strane bjeloruskih građana.

Ciljevi: 

 1. Osigurati miran završetak izvršenja funkcija nelegitimne vlasti.
 2. Stabilizacija sistema upravljanja zemljom nakon prenosa moći na narod.

Zadaci:

Likvidacija uzroka krize i priprema za Lukašenkovu ostavku:

 • Zaštita građana od represije.
 • Procesuiranje počinilaca nasilja i falsifikovanja.
 • Interakcija sa međunarodnim organizacijama radi identifikacije i zaplene računa osoba koje sarađuju sa režimom.
 • Formiranje liste kompanija povezanih sa finansiranjem režima, za primjenu ekonomskih sankcija protiv tih kompanija.
 • Pomoć međunarodnim organizacijama u širenju liste pojedinaca za lične sankcije.
 • Podrška mirnim protestima, štrajkama i drugima oblicima lokalne samoorganizacije.
 • Suzbijanje propagande.

Priprema institucija vlasti za prelazni period

 • Podrška socijalno ugroženim kategorijam stanovništva.
 • Kadrovska reforma vlade u periodu stabilizacije.
 • Sistem mjera za ponovno uspostavljanje zakona i reda.
 • 10 koraka za stabilizaciju i obnovu ekonomskog rasta.
 • Nastavak spoljne politike i spoljne ekonomske saradnje.
 • Osiguravanje funkcionisanja socijalnih sfera.

NAU poziva najbolje osoblje među građanima Bjelorusije sa iskustvom u javnoj, poslovnoj i javnoj administraciji, kao i antikriznom upravljanju, na daljnje akcije za prevladavanje krize.

Web stranica Narodne antikrizne uprave